PÅBYGGNAD

Kursen är 40 timmar.

Förkunskaper: Akrylutbildad eller Gelutbildad i ej Seyf/Sansa

Pris: 15 000:-

Vid behov av fler lärarledda dagar tillkommer 2500:-/dag

Produkt och litteraturvärde ca 5300:-


Teori


Dag 1: Teori & produktgenomgång (mindre genomgång för elever med Seyf/Sansa godkänt diplom) för att säkerställa kunskapsnivån eller elevfunderingar.


Dag 2: Applikationsteknik


Dag 3: Modell


Dag 4: Modell


Dag 5: Provdag


Teoriprov görs av de som kompletterar upp till Seyf godkänt diplom, praktiskt prov alla.